Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

z dnia 22 czerwca 2018r.

w  sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia             

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 poz. 121 z późn. zm.)

o  g  ł  a  s  z  a  m,    co  następuje :

  

z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została do bezpłatnego użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomość:


w miejscowości Szadłowice - działka 219/12 o pow. 1,4126 ha – Bz,  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta nr KW 57624.

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość niezabudowana – boisko sportowe
z przeznaczeniem na cele działalności sportowo – rekreacyjnej.                                                

           

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
tj. od dnia 22 czerwca 2018r. do dnia 14 lipca 2018r.

     

 

 

   Wywieszono, dnia 22 czerwca 2018r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2018 08:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Porębska
Ilość wyświetleń: 149
22 czerwca 2018 08:16 Adrianna Porębska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl