Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

LV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

 

 

                                                  Zapraszam na LV sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie    gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.)    w dniu  30 maja 2018r.  o godz.1300  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.

Proponowany  porządek obrad:    
                      

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2017 :
   -przedstawienie sprawozdania;
   -przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy   Gniewkowo za rok 2017;
  -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2017;
  - przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017;
  -dyskusja;                                                                                                               
  -przyjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:
  -przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium;
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Gniewkowa za 2017 rok;
  -przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa;
  -dyskusja;
  -przyjęcie uchwały .
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b) powołania Komisji Statutowej:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie uchwały,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gniewkowa:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

8.Informacja na temat spraw prowadzonych przez Kancelarię Radców Prawnych Bartosza Rakoczego i Krzysztofa Bukowskiego w imieniu Gminy Gniewkowo.

9.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

10.Wolne głosy,  wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

   

       Przewodniczący Rady /-/ Przemysław Stefański

                                          

 

 

Zwyczajowo, w poniedziałek przed sesją  tj. 28 maja 2018r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady (sala Nr 20 UM).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2018 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 191
25 maja 2018 11:47 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20180525_104554.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2018 11:02 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20180523_103824.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2018 10:42 Jadwiga Stefańska - Dodanie załącznika [wykonanie_budzetu_cz_iii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl