Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

z  dnia 20 kwietnia 2018r.

w  sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.)     

     

o g ł a s z a m    co   następuje:

  

Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do dzierżawy pod działalność rekreacyjno-sportową - pole do gry w paintballa następujące nieruchomości:


- Gniewkowo część działki nr 19/1 o powierzchni 4.9893 ha – Bz, karta mapy 21, zapisanej w księdze wieczystej BY1I/00023483/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu;

- Chrząstowo część działki nr 71/11 o powierzchni 0.4600 ha, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej BY1I/00023451/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu;

- Chrząstowo część działki nr 71/14 o powierzchni 2.0900 ha, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej BY1I/00023451/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przedmiotem dzierżawy jest teren położony na wyżej wymienionych działkach o powierzchni ok. 3000 m2 .

Umowa dzierżawna zostanie zawarta na okres od jednego do trzech lat.

Suma czynszu w okresie roku wynosić będzie 2.700 zł netto.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj. od dnia 20 kwietnia 2018r. do 11 maja 2018r.

 

Wywieszono, dnia 20 kwietnia 2018r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2018 07:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adrianna Porębska
Ilość wyświetleń: 139
20 kwietnia 2018 07:22 Adrianna Porębska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl