Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

LIV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 25.04.2018r.

Kolejna, zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana została na dzień 25 kwietnia 2018r i zaproponowano następujący porządek tych obrad:

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LI sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LII sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LIII sesji.
 7. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):
  -dyskusja,
  -przyjęcie informacji.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2017:
   -przedstawienie informacji;
   -dyskusja;                                                                                                                                      
  -przyjęcie informacji.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017:
  -przedstawienie sprawozdania;
   -dyskusja;                                                                                                                                     
  -przyjęcie sprawozdania.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2017:
  -przedstawienie materiałów;
  -dyskusja;                                                                                                                                 
  -przyjęcie oceny oraz sprawozdania.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     nadania nazwy „Skwer  750-lecia Gniewkowa”  terenowi położonemu przy Szkole Branżowej I stopnia i Środowiskowym  Domu Samopomocy w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

d)     określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały;

e)     nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
12.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
13.Wolne głosy,  wnioski.
14.Zamknięcie obrad.

.

 

 

Przed sesją- tradycyjnie w poniedziałek (tj. 23.04.2018r.) przewiduje się wspólne posiedzenie Komisji Rady o godz. 1530 (sala nr 20 UM).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2018 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 339
18 kwietnia 2018 13:59 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2018 13:57 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [iii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2018 13:53 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [ii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl