Aktualności

LII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 03.04.2018r.

 

 Zapraszam na LII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie    gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.)  w dniu  3 kwietnia 2018r.  o godz.16 00  w  sali konferencyjnej MGOKSiR w Gniewkowie przy ul.Dworcowej 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie:

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
4.Zamknięcie obrad.

 

Przed sesją , o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji (również w budynku MGOKSiR).

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok przedłożony wraz z wnioskiem o zwołanie sesji jest tożsamy z projektem, jaki zgłoszony został na LI sesję.

                                  

                       

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2018 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 332
03 kwietnia 2018 10:46 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20180403_085927.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 kwietnia 2018 09:33 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 marca 2018 12:01 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)