Aktualności

L sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 28.03.2018r.

Zapraszam na L sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie    gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.)    w dniu  28 marca 2018r.  o godz.1300  w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.

Proponowany  porządek obrad:    
                      

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.
5.Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”:
-przedstawienie informacji;
-dyskusja;   
-przyjęcie informacji.
6.Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2017:
-przedstawienie sprawozdania;
-dyskusja;                                                                                                                                 
-przyjęcie sprawozdania.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

 

a)     zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2018r.”:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.
8.Wnioski, interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
9.Wolne głosy,  wnioski.
10.Zamknięcie obrad.

 

/-/ Przewodniczący Rady - Przemysław Stefański

 

 

Przed sesją- w poniedziałek tj. 26 marca 2018r. o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady (sala nr 20 UM) poświęcone materiałom na L sesję.

                                                                    

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2018 16:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 409
27 marca 2018 16:13 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [projekt__uchylenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2018 16:12 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [lokalny_program_rewitalizacji_gminy_gniewkowo_na_lata_20162023.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2018 16:11 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [projekt__lpr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)