Aktualności

XLVI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w tym roku odbędzie się dnia 28 grudnia i będzie skladała się z dwóch części: roboczej i uroczystej. Rozpocznie się o godz. 11:00  (sala nr 20 UM), o godz. 13:00 rozpocznie się część uroczysta (MGOKSiR).

Proponowany  porządek obrad:

 

Część robocza , która odbędzie się w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11:                                                                                        

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .

2.Przyjęcie  porządku obrad .

3.Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rewizyjnej w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,
-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

4.Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

5. Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

6. Przyjęcie sprawozdania z  pracy  Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania  ,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

7.Przyjęcie sprawozdania z  pracy Rady Miejskiej  w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania ,
 -dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.
8. Przyjęcie sprawozdania z  pracy Burmistrza Gniewkowa  w roku 2017:

-przedstawienie sprawozdania,

-dyskusja,

- przyjęcie sprawozdania.

9.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy,
 -dyskusja,

- przyjęcie planu.

10.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,
-dyskusja,

- przyjęcie planu.

11.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,
 -dyskusja,

- przyjęcie planu.

12.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2018:

-przedstawienie propozycji planu pracy ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

13.Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2018 :

-przedstawienie propozycji planu pracy ,

-dyskusja,

-przyjęcie planu.

14.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017  :
-przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:
 -przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

15.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

16.Wolne głosy ,  wnioski.

 

Przerwa w obradach.


Część uroczysta o godz. 1300 , która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  ul.Dworcowa 5 w Gniewkowie:

 

17.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
18.Uroczyste nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Marianowi Tepperowi.
19.Uroczyste nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo Panu Markowi Jasińskiemu.
20.Przyznanie wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Gniewkowo Panu Czesławowi Trela.

21.Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.

22.Występ społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1  w Gniewkowie.
23. Zamknięcie obrad.

Życzenia, toast noworoczny.

 

 

W celu omówienia materiałow na sesję -Komisje spotkają się w dniu sesji o godz. 10:30.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2017 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 468
21 grudnia 2017 12:39 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20171221_120657.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2017 07:08 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2017 09:44 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)