Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

       z  dnia            17 listopada 2017r.     

       w  sprawie    wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.             

                    Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
       o  gospodarce   nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260 oraz
       z 2017r. poz. 624, poz.820, poz.1509, poz.1529 i poz. 1595 )      

     

o  g  ł  a  s  z  a  m      co  następuje :

  

                 Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży  
   następujące nieruchomości  :

  1.   lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców :

   ul. G. Pająkowskiego Nr 8 m 11 - powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  : 37,36 m2,
   za cenę : 88.300,- zł, do lokalu  mieszkalnego przynależą dwie piwnice  o
   powierzchniach : 3,20 m2, 1,16 m2,

         - udział we współwłasności nieruchomości wynosi  20/1000 tj. 9,80 m 2
         gruntu , z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 579/17 o powierzchni
         0,0492 ha, karta mapy 38, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00044374/6
         prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu  za cenę  :  600,- zł.
         Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi :  88.900,- zł.

                ul.  G. Pająkowskiego  Nr 8 m 40- powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  : 45,40 m2,
   za cenę : 103.500,- zł, do lokalu  mieszkalnego przynależą dwie piwnice  o
   powierzchniach : 3,89 m2, 2,36 m2

                - udział we współwłasności nieruchomości wynosi  25/1000, tj. 12,20 m 2
   gruntu z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 579/17 o powierzchni
   0,0492 ha, karta mapy 38, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00044374/6
   prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu za cenę  :  800,- zł.
   Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi :  104.300,- zł.

   ul. Kilińskiego Nr 19 m 4 - powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  : 56,70 m2,
   za cenę : 74.600,- zł, do lokalu  mieszkalnego przynależą dwa pomieszczenia
   gospodarcze o powierzchniach : 9,65 m2, 9,05 m2

                - udział we współwłasności nieruchomości wynosi  5670/30025,  tj. 143,00 m 2
   gruntu z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 629/1 o powierzchni
   0,0758 ha, karta mapy 40, zapisanej w KW  BY1I/ 00023294/8 prowadzonej przez
   Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, za cenę  :  9.000,- zł.
   Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi :  83.600,- zł.

 

                                                                     -2-

                 Ostrowo Nr 1 m 2 - powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  : 47,60 m2,
    za cenę : 52.500,- zł, do lokalu  mieszkalnego przynależy pomieszczenie w
    budynku gospodarczym o  powierzchni 14,15 m2,

         - udział we współwłasności nieruchomości wynosi  4760/35120, tj. 218,00 m 2
         gruntu , z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 61/2 o powierzchni
         0,1610 ha, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej KW BY1I/00041644/9
         prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu  za cenę  :  5.700,- zł.
         Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi :  58.200,- zł.
         Podane ceny nieruchomości lokalowych nie obejmują  udzielanej przy
         sprzedaży  bonifikaty.   

         2.  lokale użytkowe na rzecz głównych najemców :
 
         ul. Sobieskiego  11 lokal użytkowy  nr 3 usytuowany na parterze budynku
         wielorodzinnego o powierzchni  użytkowej 9,60 m 2 ,   za cenę  28.500,- zł .
         Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

         Lokal  użytkowy  w udziale  wynoszącym 3960/62010 we współwłasności
                    z działki oznaczonej  nr ewidencyjnym 95/1 o powierzchni 0,0976 ha, karta mapy
                    28,   zapisanej w księdze  wieczystej Gniewkowo wykaz 208  prowadzonej  przez
                    Sąd Rejonowy w  Inowrocławiu.

                      ul. Sobieskiego 21  lokale użytkowe  nr 1,2 , 3 usytuowane na parterze budynku
                    wielorodzinnego o powierzchniach użytkowych :
                    lokal użytkowy nr 1 – 21,40  m2, za cenę : 22.000,- zł ,
                    lokal użytkowy nr 2 -  31,75  m2, za cenę : 32.700,- zł
                    lokal użytkowy nr 3 – 44,80  m2, za cenę :  33.200,- zł
                    Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

          Lokale użytkowe  w udziałach  wynoszących :
                     lokal użytkowy nr 1 – 2140/64115,

          lokal użytkowy nr 2 -  3175/64115,
                     lokal użytkowy nr 3 -  4480/64115

          z działki oznaczonej  nr ewidencyjnym 390/4 o powierzchni 02770 ha, karta mapy
                     27,   zapisanej w księdze  wieczystej KW BY1I/00001711/8prowadzonej  przez Sąd
                     Rejonowy w  Inowrocławiu.

          ul. 17 Stycznia Nr 20 lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 19,03 m 2 ,
          Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

          Lokal  użytkowy  w udziale  wynoszącym 1903/33703  we współwłasności
          z działki oznaczonej  nr ewidencyjnym 427/2  o powierzchni 0,05926 ha, karta
          mapy  27, zapisanej w księdze  wieczystej KW BY1I/46470/3 prowadzonej  przez
          Sąd Rejonowy w  Inowrocławiu
          

 

 

 

 


          Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj. od dnia
          17 listopada do dnia  9 grudnia 2017r

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2017 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 653
17 listopada 2017 11:31 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)