Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

 

       z  dnia            28 lipca 2017r.      

       w  sprawie    wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży .              

 

 

                    Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
       o gospodarce   nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260 oraz
        z 2017r. poz. 820 )    

     

o  g  ł  a  s  z  a  m      co  następuje :

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została do sprzedaży  
       w trybie bezprzetargowym  następująca nieruchomość :

       lokal użytkowy  nr 3 usytuowany na parterze budynku  wielorodzinnego przy
       ulicy Króla Jana III Sobieskiego Nr 11 o powierzchni użytkowej 9,60 m 2 ,
       za cenę  39.600,- zł .
       Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

       Lokal  użytkowy usytuowany jest na parterze  budynku wielorodzinnego ,
                  w udziale  wynoszącym 3960/62010  z działki oznaczonej  nr ewidencyjnym
                  95/1 o powierzchni 0,0976 ha, karta mapy 28,  zapisanej w księdze  wieczystej
                  Gniewkowo wykaz 208  prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w  Inowrocławiu.

 

       Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj. od dnia  28 lipca
       2017r.  do dnia 18 sierpnia 2017r.            

       Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia mogą złożyć wnioski do
       dnia  8  września 2017r.          

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2017 08:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 341
28 lipca 2017 08:49 Marek Bilicki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl