Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

 

       z  dnia            6 czerwca 2017r.      

       w  sprawie    wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.              

 

 

                    Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
       o  gospodarce   nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260 oraz
       z 2017r. poz. 820 )     

     

 

o  g  ł  a  s  z  a  m      co  następuje :

  

 

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do dzierżawy  
       następujące nieruchomości rolne :

       - Gniewkowo -  Michałowo część działki nr 304/5 o powierzchni 2,5000 ha- PsV,
       karta  mapy 9,  zapisana w KW BY1I/00023732/1 .
       Suchatówka – działka nr 31/6 o powierzchni 1,1939 ha – R IIIb, karta mapy 1,
       zapisana  w KW BY1I/00035727/0.
       Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.       
       Umowy dzierżawne zostaną zawarte na okres od jednego do trzech  lat.

       Stawki czynszu dzierżawnego są równoważne ze stawkami stosowanymi przez
       Agencję  Nieruchomości Rolnych od gruntów ornych i użytków zielonych .
                   
        Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj. od dnia  9 czerwca
        2017r.  do dnia  30 czerwca 2017r.          

     

                          

 

       Wywieszono, dnia  9 czerwca 2017r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2017 07:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 351
09 czerwca 2017 07:09 Marek Bilicki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl