Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

 

       z  dnia            31 marca  2017r.    

       w  sprawie    wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.              

 

 

                    Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
       gospodarce   nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr  102,poz. 651 z późn.  zm.).     

     

 

o  g  ł  a  s  z  a  m      co  następuje :

 

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została do dzierżawy  
       w trybie bezprzetargowym  nieruchomość zabudowana budynkiem totalizatora
       sportowego , usytuowanego w Gniewkowie przy ul. Wałowej obejmująca  część
       działki nr 445/1 o powierzchni  15 m 2, karta  mapy 27, zapisanej w KW
       BY1I/00014913/8 prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.       
       Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat.

            

     

       Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj. od dnia  31 marca
       2017r. do dnia 22 kwietnia 2017r.          

     

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2017 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 383
31 marca 2017 09:07 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl