Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych oraz opiniowaniem dokumentu przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku prezentujemy ostateczną wersję Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 po uwzględnionych uwagach.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023 stanowi wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Będzie również narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Załącznik – Gminny Program Rewitalizacji

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2017 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 328
20 marca 2017 14:01 (Marek Bilicki) - Dodanie załącznika [gminny_program_rewitalizacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2017 13:59 (Marek Bilicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl