Aktualności

XL Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie -29 stycznia 2014r.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w nowym roku odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014r.  Zgodnie z planem pracy na ten rok tematem sesji będzie "Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy".

Proponowany  porządek obrad:                                                                                                     

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII  sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXIX  sesji.
  5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

6.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy:

-informację przedstawią: Komendant Komisariatu Policji-pan Janusz Świątkowski i Komendant Straży Miejskiej- pan Jan Michalczyk,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)     wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

c)      zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

 8.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.Wolne głosy ,  wnioski.

10.Zamknięcie  XL  obrad Rady Miejskiej .

Materiały na w/w sesję omówione zostaną podczas posiedzenia wszystkich Komisji Rady w dniu 27 stycznia 2014r. o godz. 15:00 .

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.01.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2014 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1396
21 stycznia 2014 14:59 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2014 14:57 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Dodanie porządku obrad i zmiana błędnie podanej daty, dodanie informacji o posiedzeniu Komisji (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2014 14:50 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)