Aktualności

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 30 grudnia 2013r.

Zawiadamiam, że  obrady  XXXIX  sesji Rady Miejskiej  w Gniewkowie odbędą się  w dniu 30 grudnia 2013r. o godzinie 1100  w  sali  nr 20 Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie  ul. 17  Stycznia  11.                                                                                              

 

Proponowany  porządek obrad:

 

Część robocza:

                                                                                                                         

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Raport z dnia 16 grudnia 2013r. z realizacji „Programu  Ochrony Środowiska Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”:

-raport przedstawi Z-ca Burmistrza – pan Paweł Drzażdżewski,

-dyskusja,

-przyjęcie raportu.

4.Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w roku 2013 :

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Rady- pan Janusz Kozłowski,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

5.Sprawozdanie z pracy Komisji  Rewizyjnej w roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Aleksander Pułaczewski ,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

6.Sprawozdanie z pracy Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji- pani Urszula Szarpatowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

7.Sprawozdanie z pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska  w roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Karol Smoła ,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

8.   Sprawozdanie z pracy Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji-pan Wiesław Wesołowski,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

 9.Sprawozdanie z pracy Burmistrza w roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Burmistrz- pan Adam Roszak,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

 10.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2014:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Aleksander Pułaczewski ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

 11.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2014:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji- pani Urszula Szarpatowska ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

 12.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2014:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Karol Smoła ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

 13.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2014:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji-pan Wiesław Wesołowski ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

 14.Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2014 :

-propozycję planu pracy  przedstawi Przewodniczący Rady- pan Janusz Kozłowski,

-dyskusja,

-przyjęcie planu.

 15.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)      Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pa ni Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

 16.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

 17.Wolne głosy ,  wnioski.

 Przerwa w obradach.

Część uroczysta o godz. 1300:

 18.Podsumowanie mijającego roku:

-wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

-wystąpienie Burmistrza Gniewkowa,

19.Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Kijewie

20.Życzenia , toast noworoczny

21.Zamknięcie  XXXIX  obrad Rady Miejskiej .

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

 

                                                                                               mgr Janusz Kozłowski

                                                                 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2013 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1399
23 grudnia 2013 13:22 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)