Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Zawiadamiam , że  obrady  XXXVII sesji Rady Miejskiej  w Gniewkowie  odbędą się  w dniu 27 listopada 2013r. o godzinie 1200  w  sali  nr 20 Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie  ul. 17  Stycznia  11.

 

Proponowany  porządek obrad:

 

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” :

-informację  przedstawi Prezes Zarządu- pan Tomasz Molenda,

-dyskusja,                                                                                                                                     
-przyjęcie informacji.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie:

a)     zmieniającą uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2013  :
-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2014 rok:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d)     ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2014:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e)     określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f)       ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g)     zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2013:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h)     przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa za lata 2010-2013:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

i) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Gąski:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

7.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.Wolne głosy ,  wnioski.

9.Zamknięcie  XXXVII  obrad Rady Miejskiej .

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady  mgr Janusz Kozłowski

        

Data wytworzenia dokumentu: 19.11.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2013 16:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1236
19 listopada 2013 16:24 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl