Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 5 listopada 2013r.w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

       z  dnia          5 listopada   2013r.   

       w  sprawie    wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .              

 

                    Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
       gospodarce   nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn.  zm.).     

     

o  g  ł  a  s  z  a  m      co  następuje :

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży  
       następujące  nieruchomości : 

 

      Lokal mieszkalny  na rzecz głównego  najemcy w trybie bezprzetargowym :
      Gniewkowo :
      1.
ul. Gerharda Pająkowskiego Nr 8      

      lokal nr 24 :  powierzchnia  użytkowa wynosi  :  44,38 m2,  do lokalu przynależy
      pomieszczenie piwniczne nr 24 o powierzchni 3,00 m2, za cenę :  69.600,- zł ,
      udział we współwłasności wynosi  23/1000 tj. 11,40 m2 gruntu,  za cenę : 1.200,- zł 
      Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi :  70.800,- zł.     

      Lokal  mieszkalny usytuowany jest w budynku wielorodzinnym, na  działce oznaczonej
      nr ewidencyjnym 579/17 o powierzchni 0,0492 ha, karta mapy 38,   zapisanej w księdze
      wieczystej BY1I/00044374/6 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w  Inowrocławiu.

      Podana  cena nieruchomości lokalowej   nie obejmuje  udzielanej przy sprzedaży
      bonifikaty.   

 
      2.
 ul. Gen. Władysława Sikorskiego
      - nieruchomość niezabudowana,  działka nr 345/14 o powierzchni 0,0894 ha , karta
      mapy 29, zapisana w księdze wieczystej KW  BY1I/00052240/7  prowadzonej przez Sąd 
      Rejonowy w Inowrocławiu, za cenę  wywoławczą  w  I  przetargu : 49.200,- zł .
      Do  wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.


      Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj.  od dnia 8 listopada  
      2013r.  do dnia 30 listopada  2013r.   

      Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia mogą złożyć wnioski do dnia

      23 grudnia  2013r.   

 

 

     Wywieszono, dnia  8 listopada  2013r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2013 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 615
08 listopada 2013 13:11 mbilicki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl