Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 11 października 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

       z  dnia          11 października  2013r.   

       w  sprawie    wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .              

 

                    Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
       gospodarce   nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr  102,poz. 651 z późn.  zm.).     

     

                                    o  g  ł  a  s  z  a  m      co  następuje :

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży  
       następujące   nieruchomości : 

 

      Lokale mieszkalne,  na rzecz głównych  najemców  - w trybie bezprzetargowym ,
      Wielowieś Nr 70 :
      lokal nr 1
:  powierzchnia  użytkowa wynosi  : 88,30 m2,  do lokalu przynależą :
      strych  o powierzchni 40,80 m2 oraz piwnica o powierzchni 11,25 m2,
      za cenę :  32.000,- zł ,
      udział we współwłasności wynosi  14035/17670 tj. 1.902,00 m2 gruntu,  za cenę :
      42.000,- zł 
      Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi :  74.000,- zł.     

 

      lokal nr 2 :  powierzchnia  użytkowa wynosi  : 29,70 m2,  do lokalu przynależy
      piwnica o powierzchni 6,65 m2, za cenę :  11.900,- zł ,
      udział we współwłasności wynosi  3635/17670 tj. 493,00 m2 gruntu,  za cenę :
      11.000,- zł 
      Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi :  22.900,- zł.     

      Lokale  mieszkalne usytuowane są  w budynku mieszkalnym , na  działce oznaczonej
      nr ewidencyjnym 300/1 o powierzchni 0,2394 ha, karta mapy 1,   zapisanej w księdze
      wieczystej BY1I/00024544/3 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w  Inowrocławiu.

 

      Podane ceny nieruchomości lokalowych   nie obejmuje  udzielanej przy sprzedaży
      bonifikaty.   

 

      Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj.  od dnia 18 października
      2013r.  do dnia 9 listopada 2013r.     

      Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia mogą złożyć wnioski do dnia

      30 listopada  2013r.   

 

 

      Wywieszono, dnia  18 października  2013r.  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2013 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 646
17 października 2013 14:44 mbilicki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl