Urząd Miejski w Gniewkowie

Aktualności zobacz archiwum »

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 11 października 2013r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                      O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

       z  dnia          11 października 2013r.  

       w  sprawie   wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.               

 

 

                    Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

       gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z  późn zm./.     

o  g  ł  a  s  z  a  m

co, następuje:

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży
       następujące nieruchomości :

 

       Lipie
       -
nieruchomość gruntowa niezabudowana,  sklasyfikowana :
          B/R IIIa – 0,5570 ha , N – 0,1896 ha ,za cenę wywoławczą  w  I  przetargu : 37.000,- zł
        

                           - działka nr  43/18  o powierzchni 0,7466 ha  

      karta mapy 1 , zapisana w księdze wieczystej KW BY1I/00049112/7  prowadzonej przez
      Sąd  Rejonowy w Inowrocławiu.

 
      Wierzbiczany
       -
nieruchomość zabudowana budynkiem dawnej szkoły , w zabudowie wolnostojącej i
         budynkiem gospodarczym , za cenę wywoławczą  w  I  przetargu: 250.000,- zł

                           - działka nr  8/5  o powierzchni 0,1609 ha  

      karta mapy 2 , zapisana w księdze wieczystej KW BY1I/00008934/6  prowadzonej przez
      Sąd  Rejonowy w Inowrocławiu.

      Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

      Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń od dnia  18 października    
      2013r. do dnia 9 listopada  2013r.
      Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia mogą złożyć wnioski do dnia

      30 listopada 2013r.   

 

 

       Wywieszono, dnia  18 października 2013r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2013 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 581
17 października 2013 14:43 mbilicki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl