Aktualności

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 28 grudnia 2012r.

Zapraszam na obrady  XXVII  sesji Rady Miejskiej  w Gniewkowie , które odbędą się  w dniu 28 grudnia  2012r. o godzinie 1200                                                                                                     

                                                                                                              

Proponowany  porządek obrad:                                                                                             

Część robocza w  sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11        :                                                                                    

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2013:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Aleksander Pułaczewski ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

4.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2013:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji- pani Urszula Szarpatowska ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

5.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2013:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Karol Smoła ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

6.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2013:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji-pan Wiesław Wesołowski ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

7.Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2012 :

-propozycję planu pracy  przedstawi Przewodniczący Rady- pan Janusz Kozłowski,

-dyskusja,

-przyjęcie planu.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)    Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pa ni Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)    Rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:

-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

9.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

10. Wolne głosy ,  wnioski.

 

Przerwa w obradach.

Część uroczysta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  w Gniewkowie ul.Dworcowa 5 od godziny 1400:

 

11.Podsumowanie mijającego roku:

-wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

-wystąpienie Burmistrza Gniewkowa,

12.Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im.Ks.I.Posadzego w Szadłowicach

13.Życzenia , toast noworoczny

14.Zamknięcie  XXVII  obrad Rady Miejskiej .

 

 

 

                                                                                                              

                                                                  Przewodniczący Rady

 

 

                                                                  mgr Janusz Kozłowski

                                                                 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2012 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1417
20 grudnia 2012 12:19 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.