Aktualności

XXVI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 18 grudnia 2012r.

 

                                                        Zawiadamiam , że  obrady  XXVI sesji Rady Miejskiej  w Gniewkowie  odbędą się  w dniu 18 grudnia  2012r. o godzinie 1200  w  sali  nr 20 Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie  ul. 17  Stycznia  11.

Proponowany  porządek obrad:

                                                                  

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XXV  sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w roku 2012 :

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Rady- pan Janusz Kozłowski,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

6.Sprawozdanie z pracy Komisji  Rewizyjnej w roku 2012:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Aleksander Pułaczewski ,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

7.Sprawozdanie z pracy Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2012:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji- pani Urszula Szarpatowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

8.Sprawozdanie z pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska  w roku 2012:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Karol Smoła ,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

9.Sprawozdanie z pracy Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w roku 2012:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji-pan Wiesław Wesołowski ,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

 10.Sprawozdanie z pracy Burmistrza w roku 2012:

-sprawozdanie przedstawi Burmistrz- pan Adam Roszak,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

11.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

 a)    Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2012  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 b)    w sprawie budżetu na rok 2013  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczyta  Skarbnik Gminy,

-odczytanie przez Przewodniczących  stałych Komisji Rady opinii na temat projektu budżetu

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 c)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 d)    zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2013  :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

12.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

13.Wolne głosy ,  wnioski.

14.Zamknięcie  XXVI  obrad Rady Miejskiej .

  

                                                                  Przewodniczący Rady   mgr Janusz Kozłowski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.12.2012
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2012 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1391
11 grudnia 2012 11:43 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.