Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn zm.).

                                                      O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

       z  dnia          14 listopada 2012r.

       w  sprawie   wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.               

 

                    Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2  pkt  9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

       gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z  późn zm.).           

o  g  ł  a  s  z  a  m

co, następuje:

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży
       następujące  nieruchomości :

      Nieruchomości zabudowane  położone w Gniewkowie przy ulicy Piasta  w trybie
      bezprzetargowym   (na polepszenie  nieruchomości  przyległych )  :
          - działka  nr 604/8  o powierzchni 0,0021 ha,

          - działka  nr 605/8  o powierzchni 0,0066 ha ,
          karta mapy 39, zapisane w księdze wieczystej KW BY1I/00065574/1  prowadzonej 
       przez Sąd   Rejonowy w Inowrocławiu,  na rzecz właścicieli  nieruchomości przyległych,
       za cenę : 6.000,- zł = 23% podatku VAT .        
       Do ustalonej ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do
       sprzedaży.

       Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj. od dnia  15 listopada
       2012r. do dnia 7 grudnia  2012r.         

       Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia mogą złożyć wnioski do dnia
       28 grudnia  2012r.    

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2012 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 754
14 listopada 2012 12:29 (mbilicki) - Dodanie dokumentu.