Aktualności

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 27 października 2011r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

                                                      O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A      G  N  I  E  W  K  O  W  A

 

 

       z  dnia         27 października 2011r.

       w  sprawie   wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży.               

 

                    Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2  pkt  9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

       gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z  późn zm.).           

o  g  ł  a  s  z  a  m

co, następuje:

 

       Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży
       prawa własności następujących  nieruchomości :

 

       1.  Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, położona w obrębie  Gąski ,oznaczona
            w ewidencji gruntów  jako działka nr  183/11 o powierzchni 1,7700 ha, karta mapy 2,
            sklasyfikowana – Ls VI ,zapisana w księdze wieczystej  KW  BY1I/00024101/6
            prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, za cenę wywoławczą w
            I przetargu  :  58.000 ,- zł .
           
Nieruchomość gruntowa porośnięta lasem sosnowym w 70 %  i brzozowym w
            30%  , w wieku około 13 lat.


       2.  Lokal użytkowy ( garaż ) – usytuowany w budynku Nr 52A - obręb Murzynno.
            Powierzchnia użytkowa wynosi  19,18 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym
            o powierzchni 8,70 m2 , udział we współwłasności wynosi 2.788/42.738 z działki
            oznaczonej nr ewidencyjnym  62/3 o  powierzchni 0,1992 ha, zapisanej w księdze
            wieczystej KW  42811,  za cenę wywoławczą w I przetargu :  5.800,- zł .
          
      Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tj. od dnia  2 listopada
      2011r. do dnia 23 listopada 2011r.       

      Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia mogą złożyć wnioski do dnia
      14 grudnia 2011r.   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2011 08:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 750
02 listopada 2011 08:22 (mbilicki) - Dodanie dokumentu.