Aktualności

Ogłoszenie o wynikach konsultacji Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/451/10 Rady Miejskiej Gniewkowa z dnia 27 października 2010r. w dniach od 19 listopada do 02 grudnia br. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały „Program współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

                                                    Gniewkowo, dnia 06.12 2010

 

 

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

 

         Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/451/10 Rady Miejskiej Gniewkowa z dnia 27 października 2010r. w dniach od 19 listopada do 02 grudnia br. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały „Program współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

Burmistrz Gniewkowa  informuje, że w wyniku ogłoszonych  konsultacji projektu uchwały do upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu o konsultacjach (tj. 02.12.2010r.) nie wpłynęły żadne opinie od podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

 

 

Podpisał: Burmistrz Gniewkowa

               Adam Roszak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2010 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 685
07 grudnia 2010 09:19 (mbilicki) - Dodanie dokumentu.