Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Burmistrz Gniewkowa ogłasza konsultacje projektu pn. "Program współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" w celu zasięgnięcia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji

Załączniki:

Treść ogłoszenia [2.89 MB]