Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Informacja dla rolników

Gniewkowo,2018-06-15

 

 

                                                     WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW!

 

 

                Na podstawie pisma WIR.IX.7160.1.176-320.2018 z dn. 12 czerwca 2018 r. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wystąpienia suszy rolniczej wśród upraw rolnych  uprzejmie proszę

o złożenie informacji  przez poszczególnych rolników w zakresie powierzchni upraw dotkniętych tym

 zjawiskiem.

Informację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, w terminie do dnia 21.06.2018 r.

Zebrane informacje posłużą do dokonania wstępnej analizy i rozeznania rozmiarów poniesionych

 strat w uprawach rolnych oraz umożliwią skierowanie wniosku do Wojewody o powołanie Komisji.

Kontakt  w tej sprawie:  pracownik P. Wiesława Brzuska, pokój nr 10, telef. 52)354 30 13 , bądź za

pośrednictwem e-maila: urzad@gniewkowo.com.pl