Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin konkursu "Strażak Roku 2019"

Treść regulaminu- patrz zarządzenie Burmistrza Gniewkowa Nr 81/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Debata na temat raportu o stanie Gminy za rok 2018

I n f o r m a c j a Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Gniewkowa przedłożył Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy Gniewkowo. Nad raportem przeprowadzona zostanie debata na X sesji w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 1500 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego...

X sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 maja 2019r.

Zapraszam na X sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w dniu 30 maja 2019 r. o godz.1500 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11. Proponowany porządek obrad: &n

IX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 26 kwietnia 2019r.

IX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędzie się wyjątkowo - w piątek tj. 26 kwietnia 2019 r. o godz. 14 :00. Wspólne posiedzenie Komisji Rady odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 16:30 (sala nr 20 UM).