Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Gniewkowo, dnia 11 grudnia 2019 r. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu Burmistrz Gminy Gniewkowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finans

XVI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 18 grudnia 2019 r.

Zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz.1500 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.  

W dniach 24 i 27 grudnia 2019r. Urząd Miejski w Gniewkowie będzie nieczynny

W dniach 24 i 27 grudnia 2019r. Urząd Miejski w Gniewkowie będzie nieczynny Urząd Stanu Cywilnego pełnił będzie dyżur telefoniczny pod nr 690 077 669.