Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 25 czerwca 2014r.

Zawiadamiam , że XLVI obrady Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędą się w dniu 25 czerwca 2014r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum . Przyjęcie p

Nadzwyczajna - XLV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 11 czerwca 2014r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 3 statutu Gminy Gniewkowo - zwołuję XLV , nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 11 czerwca 2014r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11 . Proponowany...

XLIV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Zawiadamiam , że obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędą się w dniu 28 maja 2014r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum . Przyjęcie porządku obrad . Przyjęcie protokołu z XLIII sesji. Informacja&nbs

XLIII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 kwietnia 2014r.

XLIII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana zostła na dzień 30 kwietnia 2014r. Proponowany porządek obrad: &nbs

XLII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Zawiadamiam , że obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędą się w dniu 26 marca 2014r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11. Proponowany porządek obrad:  

Otwarty konkurs na Finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo rozstrzygnięty

Otwarty konkurs na Finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo rozstrzygnięty Zarządzeniem nr 15/2014 z dnia 03 lutego 2014 r. Burmistrz Gniewkowa dokonał rozstrzygnięcia konkursu na „Finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo w roku 2014”. Dofinansowanie przyznane zostało następującym...