Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XLIX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 29.10.2014r.

Zawiadamiam , że XLIX obrady Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędą się w dniu 29 października 2014r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum . Przyjęcie porządku obrad . Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji. Informacja

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 24.09.2014r.

Proponowany termin kolejnej- XLVIII sesji Rady przypada na dzień 24 września 2014r. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum . Przyjęcie porządku obrad . Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. Informacja&n

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2014- miesiąc lipiec przewidziany został na wakacyjną przerwę. W sytaucji niecierpiącej zwłoki - możliwe jest jednak zwołanie sesji nadzwyczajnej. Przewidywany termin kolejnych, XLVII obrad Rady to- 27 sierpnia 2014r. . Proponowany porządek obrad: