Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rady Miejskije w Gniewkowie - 29 października 2012r.

Zawiadamia się, że najbliższe posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędzie się w dniu 29 października 2012r. Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie i rozpoczną się o godzinie 15:00 . Przedmiotem obrad będą materiały na XXIV sesję Rady Miejskiej.

XXIV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 31 października 2012r.

Gniewkowo , 22.10.2012r. Znak :SOg.0002. 10.2012 &

APEL - SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA

Szczegóły w załączniku

OSTRZEŻENIE! SILNY WIATR!

OSTRZEŻENIE silny wiatr Zjawisko: silny wiatr Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomors

XXIII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 26 września 2012r.

Zawiadamiam , że obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędą się w dniu 26 września 2012r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11. Proponowany porządek obrad: