Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym i nowo wybranemu Burmistrzowi Gniewkowa przez Miejską Komisję Wyborczą w Gniewkowie

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewkowie - Pan Jarosław Ruciński wskazał termin wręczenia przez Komisję zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym i nowo wybranemu Burmistrzowi Gniewkowa. Odbędzie się to w dniu I sesji Rady Miejskiej tj. 21 listopada 2018r. o godz. 11:30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego.

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Gniewkowie- 21 listopada 2018r.

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II postanowieniem Nr 242/18 z dnia 3 listopada 2018r. zwołał I sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 21 listopada 2018r. godz. 12:00 (sala nr 20 -I p.).

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 19 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 19 października 2018r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.

LX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Porządek obrad, projekty uchwał i materiały na LX sesję- patrz załączone pliki W porządku obrad w załączonych plikach wystąpił błąd w pkt 5 . Punkt ten winien brzmieć : " Sprawozdanie i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku".

Podczas Dożynek Gminnych, które obchodzone były w niedzielę, 9 września w Parku Wolności w Gniewkowie, druhowie gminnych jednostek OSP otrzymali sprzęt zakupiony z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostki OSP gminy Gniewkowo otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 95.950zł brutto na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym

Podczas Dożynek Gminnych, które obchodzone były w niedzielę, 9 września w Parku Wolności w Gniewkowie, druhowie gminnych jednostek OSP otrzymali sprzęt zakupiony z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostki OSP gminy Gniewkowo otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 95.950zł brutto na zakup wyposażenia...