Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XVII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 30 grudnia 2019 r.

XVII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. - w załączniku porządek obrad i materiały. Przed sesją, o godz. 11:30 w UM spotkają się wszystkie Komisje Rady w celu omówienia materiałów na sesję.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

Gniewkowo, dnia 11 grudnia 2019 r. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu Burmistrz Gminy Gniewkowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finans

XVI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 18 grudnia 2019 r.

Zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz.1500 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.