Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla orgfanizacji pozarządowych oraz klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Gniewkowo w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla orgfanizacji pozarządowych oraz klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Gniewkowo w 2018 roku.- patrz załączony plik.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 5 grudnia

XLVI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w tym roku odbędzie się dnia 28 grudnia i będzie skladała się z dwóch części: roboczej i uroczystej. Rozpocznie się o godz. 11:00 (sala nr 20 UM), o godz. 13:00 rozpocznie się część uroczysta (MGOKSiR). Proponowany porządek obrad: Część robocza , która odbędzie się w sali nr 20 Urzędu...

XLV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

KOlejna, XLV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana została na dzień 20 grudnia 2017r. Tematem wiodącym sesji będzie budżet Gminy na rok 2018. Wspólne posiedzenie Komisji ustalone zostało natomiast na dzień 12 grudnia 2017r. godz. 15:30 (sala nr 20 UM).

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 17 listopada 2017r. &nbs

Protokół z przeprowadzonego głosowania - Budżet Obywatelski

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, 27 października zakończyło się głosowanie na przyjęte projekty. Tegoroczna edycja cieszyła się ogromną popularnością, zarówno w Okręgu Miasto jak i w Okręgu Wieś. Miło nam ogłosić, że zwycięskimi projektami są: OKRĘG MIASTO: Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. 7