Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 31.01.2017r.

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Zachęcamy do zgłaszania fiszek projektowych do GPR

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo, serdecznie zapraszamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie obszaru wyznaczonego do rewitalizacji (załącznik-mapa). Można zgłaszać również do realizacji projekty będące poza wyznaczonym obszarem, jednak należy wykazać,...

Podsumowanie konsultacji GPR

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem przyjmowania uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gniewkowo, mapy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz delimitacji sporządzonej na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023, w załączeniu...

XXXII i XXXIII sesje Rady Miejskiej w Gniewkowie

W grudniu zaplanowano 2 sesje Rady. XXXII sesję planuje się w dniu 21 grudnia 2016r. o godz. 1300. Zgodnie planem pracy Rady jej tematem będzie „Przyjęcie budżetu gminy na rok 2017”. Dokument ten radni omówią przed sesją m.in. na wspólnym posiedzeniu Komisji, które ustalone zostało na dzień 13 grudnia 2016r....