Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 30.12.2015r.

Zapraszam na XX sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) w dniu 30 grudnia 2015r. o godz.1100 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11 Proponowany porządek obrad: &nbs

Ankieta dla Mieszkańca - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gniewkowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gniewkowo Szanowni Mieszkańcy, Nasza Gmina realizuje projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gniewkowo”. Mogą Państwo pomóc w jego opracowaniu wypełniając ankietę. Realizowany projekt polega na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wskazującego działania zmierzające...

INFORMACJA

W dniach 24 i 31 grudnia 2015r. kasa w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie będzie nieczynna.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gniewkowa zachęca do składania propozycji na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu finansowego wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Gniewkowo w 2016 r. W skład komisji mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe...

OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 150/2015 z dnia 16 grudnia 2015r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Gniewkowo w 2016r. W związku z tym dnia 23.12.2015r. o godz. 15:30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie dla przedstawicieli stowarzyszeń chcących wziąć udział...

UWAGA ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI W 2016R.

UWAGA ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI W 2016R. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 15.01.2016r. w tut. Urzędzie. Nowe druki deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl

XVIII- nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Zapraszam na nadzwyczajną XVIII- sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski jest to mechanizm partycypacji obywatelskiej – narzędzie umożliwiające mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców, w...