Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rady- 29.12.2014r.

W dniu 29 grudnia 2014r. Komisje Rady odbędą wspólne posiedznie , które rozpocznie się o godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie (sala nr 20) przy ul.17 Stycznia 11. Przedmiotem obrad będą materiały na V sesję Rady Miejskiej , jaka zwołana została na dzień 30 grudnia 2014r.

V sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 30.12.2014r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 grudnia 2014r. o godzinie 1200. Proponowany porządek obrad: Część robocza , która odbędzie się w sali nr 20 Ur

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej- 15.12.2014r.

Informuje się, że najbliższe , wspólne posiedzenie Komisji Rady odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014r. o godz. 15:30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ul.17 Stycznia 11.

IV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 18.12.2014r.

Zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie , którą zwołuję na podstawie na podstawie art. 2

III sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 8 grudnia 2014r.

Gniewkowo, 03.12. 2014r. SOg. 0002.3 .2014 &

II sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Nr 478/14 z dnia 3 grudnia 2014r. - w dniu 5 grudnia2014r. zwołana zostanie II sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie , na której nowo wybrany Burmistrz Gniewkowa złoży ślubowanie. Treść postanowienia Komisarza- patrz załączony plik.

I sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie