Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

III sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie - 29 grudnia 2010r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 29 grudnia 2010r. o godzinie 1100 w sali w budynku Łącznicy Kulturalnej w Gniewkowie przy ul.Dworcowej 5. Proponowany porządek obrad:

II Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.

I sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Gniewkowie zwołana została przez Przewodniczącego Rady kadencji 2006-2010 na dzień 1 grudnia 2010r. na godzinę 14:00 . Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przez Radnego Seniora Ślubowanie radnych. Przyjęcie porządku obrad . Przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wyboru...

Burmistrz Gniewkowa ogłasza konsultacje projektu pn. „Program współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” w terminie od 19 listopada do 02 grudnia 2010 roku, w celu zasięgnięcia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa Burmistrz Gniewkowa ogłasza konsultacje projektu pn. „Program współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” w terminie od 19 listopada do 02 grudnia 2010 roku, w celu zasięgnięcia opinii w sprawie...

LIV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Kolejna, LIV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 27 października 2010r. Prawdopodobnie będzie to ostatnia sesja kadencji 2006-2010. Tematem przewodnim obrad będzie stan realizacji zadań oświatowych .

LIII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Kolejna , LIII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 28 września 2010r. Zgodnie z planem pracy Rady tematem obrad będzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.