Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XLV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 30 grudnia 2009r.

Kolejna , a zarazem ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 30 grudnia 2009r. Sesja zaplanowana została w częściach : -roboczej , która ma się odbyć w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego i rozpocząć o godz. 11:00, -uroczystej - przewidzianej od godz. 15:00 w auli MGOKSiR w Gniewkowie przy ul.Dworocowej...

Konkurs na finansowe wsparcie sportu kwalifikowanego w Gminie Gniewkowo w 2010r.

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa o konkursie na finansowe wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Gniewkowo w 2010r.

XLIV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Kolejna, XLIV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 25 listopada 2009r. na godz. 14:00 . Zgodnie z planem pracy Rady, tematami widącymi Sesji będą : 1.Ustalenie stawek podatkowych i opłat na rok 2010 . 2.Ocena działalności niepublicznyc

XLIII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Następna , XLIII sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została wstępnie na dzień 28 października 2009r. Zgodnie z planem pracy Rady tematami wiodącymi tych obrad będą: 1.Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji .

Kolejna Sesja - 30.09.2009r.

Kolejna , XLII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została wstępnie na dzień 30 września 2009r. Zgodnie z planem pracy Rady tematami wiodącymi tej Sesji będą : -ocena realizacji budżetu za I półrocze 2009r. -ocena realizacji planowanych w budżecie inwestycji i remontów .

Wakacyjna przerwa w pracach Rady Miejskiej

Na ostatniej sesji w dniu 24 czerwca 2009r. Rada Miejska ustaliła, iż kolejne- XLI obrady zwołane zostaną dopiero 26 sierpnia 2009r. Przewodniczący Rady zastrzegł jednak, iż w razie konieczności odbycia wcześniejszego posiedzenia - okres przerwy w pracach Rady zostanie skrócony.

XL Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 24 czerwca 2009r.

Kolejna, XL Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 24 czerwca 2009r. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego (I p.) W porządku obrad przewiduje się m.in. omówienie możliwości pozyskania funduszy na cele remontowe , modernizacyjne i inwestycyjne w roku 2009 na podstawie analizy przychodów...