Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Stanowiska

Adam Straszyński

Burmistrz Gniewkowa , Kierownik Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, Szef Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Gniewkowo, Administrator Danych Osobowych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gniewkowie

Jarosław Tomczyk

Zastępca Burmistrza Gniewkowa

Bogumiła Pęczkowska

Sekretarz Gminy. Przew. Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Zdjęcie osoby

Dorota Rutkowska

Skarbnik Gminy

Magdalena Kłosowska

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego

Anna Walczyńska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wiesława Brzuska

Stanowisko ds. rolnictwa i melioracji

Aleksandra Sidorowicz

Stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody

Jadwiga Stefańska

Stanowisko ds. obsługi organów gminy

Beata Jaworska

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i oświaty

Anna Mróz

Stanowisko ds. ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych

Paulina Rychczyńska

Stanowisko ds. projektów unii europejskiej i promocji gminy

Maria Bębenek

Stanowisko ds. obsługi klienta

Lucyna Olejnik

Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

Justyna Podkowińska

Stanowisko ds. podatku VAT i dekretacji

Wioletta Kucharska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Ewa Laskowska

Pracownik ds. opłat za odpady komunalne

Karolina Białka

Stanowisko ds inwestycji i kredytów

Karolina Rogalska

Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

Marek Bilicki

Informatyk

Magdalena Tyburek

Stanowisko ds. kadr oraz bhp

Joanna Wiesiołowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Anna Nawrocka

Stanowisko ds. projektów unii europejskiej i promocji gminy

Aleksandra Jarczyńska

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz p. poż.

Paulina Pokorska

Radca prawny

Marcin Podkowiński

Konserwator Gminy Gniewkowo

Sławomir Kościński

Komendant Gminny OSP

Sławomir Kostuch

Kierowca, mechanik pojazdów strażackich

Justyna Mickiewicz-Paradowska

Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych

Ewa Piernik

Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

Kamila Grabowska

Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych

Milena Cichorz

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i kontaktami z młodzieżą

Katarzyna Rzepka

Stanowisko ds. płac

Grzegorz Ostrowski

Stanowisko ds. dróg, Inspektor Ochrony Danych

Wojciech Kruczykowski

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i lokalowej

Adrianna Porębska

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Bogumiła Michalska

Stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody

Elżbieta Kołodziejczyk

Stanowisko ds. obsługi kasy

Agnieszka Piasecka

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Monika Sadowska

Stanowisko ds. projektów unii europejskiej i promocji gminy

Alicja Morawiec

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Ilona Klóskowska

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz p. poż.

Agnieszka Gremplewska

Stanowisko ds. obsługi klienta

Kinga Kostrzewa-Deskiewicz

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych

Izabela Kluza

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych