Stanowiska

BURMISTRZ GNIEWKOWA

ZASTĘPCA BURMISTRZA GNIEWKOWA

SEKRETARZ GMINY

SKARBNIK GMINY

ZASTĘPCA SKARBNIKA, Stanowisko d.s. księg. budżetowej (dochody)

KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ, Stanowisko d.s. gospodarki przestrzennej

KIEROWNIK REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH, SPOŁECZNYCH, PROMOCJI ZDROWIA, OŚWIATY I SPORTU, Stanowisko ds. działalności gospodarczej i oświaty

KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PBLICZNYCH, Stanowisko d.s. projektów Unii Europejskiej

RADCA PRAWNY

Stanowisko d.s. kultury i promocji gminy

Stanowisko d.s. kadr, szkoleń i bhp

Informatyk, Administrator Systemów Informatycznych

Stanowisko d.s. obsługi interesantów

Stanowisko d.s. obsługi

Stanowisko d.s. obsługi

Stanowisko d.s. księgowości budżetowej (wydatki)

Stanowisko d.s. księgowości podatków i opłat lokalnych

Stanowisko d.s. księgowości podatków i opłat lokalnych

Stanowisko d.s. księgowości podatków i opłat lokalnych

Stanowisko d.s. obsługi kasy

Stanowisko d.s. dekretacji i VAT

Stanowisko d.s. płac

Stanowisko d.s. kredytów i rozliczeń

Stanowisko d.s. wymiaru podatków lokalnych

Stanowisko d.s. projektów inwestycyjnych

Stanowisko d.s. zamówień publicznych

Ewidencja ludności, Zastępca Kierownika USC, Dowody osobiste

Ewidencja ludności, Dowody osobiste

Stanowisko d.s. ochrony środowiska i przyrody

Stanowisko d.s. rolnictwa i melioracji

Stanowisko ds. dróg

Stanowiska ds. gospodarki komunalnej i lokalowej

Stanowisko d.s. zamówień publicznych

Stanowisko d.s. księgowości podatków i opłat lokalnych

Stanowisko d.s. księgowości podatków i opłat lokalnych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami

Stanowisko d.s obsługi sekretariatu, Stanowisko d.s. oświaty, sportu i promocji zdrowia

Stanowisko d.s. obsługi biura rady

Stanowisko d.s. obsługi jednostek pomocniczych i archiwum

Stanowisko d.s. zarządzania kryzysowego, ludności i ppoż

Stanowisko d.s. projektów inwestycyjnych

Stanowisko d.s. ochrony środowiska i przyrody

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2008 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 51800
12 sierpnia 2020 10:51 (Marek Bilicki) - Usunięcie stanowiska: Audytor.
12 sierpnia 2020 10:50 (Marek Bilicki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s. ochrony środowiska i przyrody.
12 marca 2020 09:00 (Marek Bilicki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s. projektów inwestycyjnych.