Urząd Miejski w Gniewkowie

Stanowiska

Zdjęcie osoby

Adam Roszak

Burmistrz Gniewkowa , Kierownik Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, Szef Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Gniewkowo, Administrator Danych Osobowych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gniewkowie

Zdjęcie osoby

Beata Kowalska

Zastępca Burmistrza Gniewkowa

Zdjęcie osoby

Bogumiła Pęczkowska

Sekretarz Gminy. Przew. Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Zdjęcie osoby

Dorota Rutkowska

Skarbnik Gminy

Magdalena Kłosowska

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego

Anna Walczyńska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Mariola Torgowska

Stanowisko ds. dowodów osobistych

Irena Meyer

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i lokalowej

Wiesława Brzuska

Stanowisko ds. rolnictwa i melioracji

Maria Strzyżewska

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

.

Aleksandra Sidorowicz

Stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody

Jadwiga Stefańska

Stanowisko ds. obsługi organów gminy

Beata Jaworska

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i oświaty

Anna Mróz

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Paulina Rychczyńska

Stanowisko ds. projektów unii europejskiej i promocji gminy

Maria Bębenek

Stanowisko ds. obsługi klienta

Elżbieta Derkowska

Stanowisko ds. obsługi kasy

Lucyna Olejnik

Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

Justyna Podkowińska

Stanowisko ds. podatku VAT i dekretacji

Wioletta Kucharska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Małgorzata Iskra

Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń

Ewa Laskowska

Pracownik ds. opłat za odpady komunalne

Karolina Białka

Stanowisko ds inwestycji i kredytów

Karolina Kędzierska

Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

Mirosław Chwiałkowski

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Wojciech Kruczykowski

Stanowisko ds. dróg

Marek Bilicki

Informatyk, administrator bezpieczeństwa informacji

Magdalena Tyburek

Stanowisko ds. kadr oraz bhp

Joanna Wiesiołowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Anna Nawrocka

Stanowisko ds. projektów unii europejskiej i promocji gminy

Aleksandra Haras

Stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody

Aleksandra Jarczyńska

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz p. poż.

Paulina Pokorska

Radca prawny

Marcin Podkowiński

Konserwator Gminy Gniewkowo

Sławomir Kościński

Komendant Gminny OSP

Sławomir Kostuch

Kierowca, mechanik pojazdów strażackich

Justyna Mickiewicz-Paradowska

Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych

Ewa Piernik

Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

Kamila Grabowska

Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych

Milena Cichorz

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i kontaktami z młodzieżą

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2008 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 32807
13 listopada 2017 08:26 Marek Bilicki - Zmiana danych stanowiska: Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i kontaktami z młodzieżą.
13 listopada 2017 08:25 Marek Bilicki - Dodanie stanowiska: PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I KONTAKTAMI Z MŁODZIEŻĄ.
13 listopada 2017 08:24 Marek Bilicki - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych.
Realizacja: IDcom-web.pl