Urząd Miejski w Gniewkowie

Rejestr zmian

13 listopada 2017 08:26 (Marek Bilicki) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i kontaktami z młodzieżą.
13 listopada 2017 08:25 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I KONTAKTAMI Z MŁODZIEŻĄ.
13 listopada 2017 08:24 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych.
13 listopada 2017 08:23 (Marek Bilicki) Osoby: Milena Cichorz: Dodanie osoby.
13 listopada 2017 08:22 (Marek Bilicki) Osoby: Kamila Grabowska: Dodanie osoby.
10 listopada 2017 08:59 (Marek Bilicki) Przetargi: BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2017 12:00 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 sierpnia 2017r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_111_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2017 11:58 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 sierpnia 2017r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2017 09:37 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018: Protokół Nr XLIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 25 października...: Dodanie załącznika [zalaczniki_od_nr_8_do_nr_18.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2017 09:35 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018: Protokół Nr XLIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 25 października...: Dodanie załącznika [zalaczniki_od_nr_1_do_nr_7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2017 14:14 (Jadwiga Stefańska) Aktualności: Protokół z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie głosowania dotyczącego...: Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20171107_135605.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2017 14:14 (Jadwiga Stefańska) Aktualności: Protokół z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie głosowania dotyczącego...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2017 10:09 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018: Protokół Nr XLIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 25 października...: Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2017 09:41 (Jadwiga Stefańska) Aktualności: XLIV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 29.11.2017r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2017 09:38 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018: Protokół Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 27 września...: Zmiana danych dokumentu. Zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
30 października 2017 12:57 (Mirosław Chwiałkowski) Przetargi: Przetarg nieograniczony: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej...: Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 października 2017 13:34 (Mirosław Chwiałkowski) Przetargi: Przetarg nieograniczony: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2017 12:55 (Marek Bilicki) Aktualności: Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia...: Dodanie załącznika [mapa_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacji_5mb.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2017 09:39 (Jadwiga Stefańska) Kadencja 2014-2018: Interpelacja radnego Andrzeja Żmudzińskiego z dnia 25.10.2017r. (dot....: Dodanie załącznika [file0117.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2017 09:39 (Jadwiga Stefańska) Kadencja 2014-2018: Interpelacja radnego Andrzeja Żmudzińskiego z dnia 25.10.2017r. (dot....: Dodanie załącznika [file0116.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2017 09:39 (Jadwiga Stefańska) Kadencja 2014-2018: Interpelacja radnego Andrzeja Żmudzińskiego z dnia 25.10.2017r. (dot....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2017 09:05 (Mirosław Chwiałkowski) Przetargi: Przetarg nieograniczony: Przebudowa ul. Parkowej w Gniewkowie: Dodanie załącznika [wybor_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 23:29 (Marek Bilicki) Aktualności: Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia...: Dodanie załącznika [mapa_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacjipart3.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 23:27 (Marek Bilicki) Aktualności: Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia...: Dodanie załącznika [mapa_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacjipart2.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 23:25 (Marek Bilicki) Aktualności: Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia...: Dodanie załącznika [mapa_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacjipart1.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 23:22 (Marek Bilicki) Aktualności: Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_rady_miejskiej_w_gniewkowie_w_sprawie_wyznaczenia_obs zaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 23:22 (Marek Bilicki) Aktualności: Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia...: Dodanie załącznika [formularz_uwag.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 23:21 (Marek Bilicki) Aktualności: Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia...: Dodanie załącznika [diagnoza_obszarow_zdegradowanych_i_przeznaczonych_do_rewitalizacji.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 23:21 (Marek Bilicki) Aktualności: Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia...: Dodanie załącznika [ankieta_w_ramach_konsultacji_spolecznych_projektu_uchwaly_rady_miejsk iej_w_gniewkowie_w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_i_obszar u_rewitalizacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 23:20 (Marek Bilicki) Aktualności: Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie wyznaczenia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 12:46 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 24 października 2017r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_142_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 12:46 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 24 października 2017r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 12:41 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 23 października 2017r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_141_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 12:40 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 23 października 2017r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 12:28 (Marek Bilicki) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Sprostowanie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 12:27 (Marek Bilicki) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Sprostowanie: Dodanie załącznika [obwieszczenie__gpr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 12:27 (Marek Bilicki) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Sprostowanie: Dodanie załącznika [sprostowanie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 12:20 (Marek Bilicki) Aktualności: O B W I E S Z C Z E N I E Sprostowanie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 10:05 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 23 października 2017r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_140_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 10:05 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 23 października 2017r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 09:42 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 19 października 2017r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_139_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 09:38 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 19 października 2017r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 09:31 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 18 października 2017r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_138_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 09:29 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 18 października 2017r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 09:28 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 październinika...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_137_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 09:27 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 październinika...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2017 15:58 (Jadwiga Stefańska) Aktualności: XLIII sesja Rady Miejskiej : Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20171024_153009.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2017 15:56 (Jadwiga Stefańska) Aktualności: XLIII sesja Rady Miejskiej : Dodanie załącznika [swiadczenie_uslug.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 176253
Realizacja: IDcom-web.pl