Urząd Miejski w Gniewkowie

Rejestr zmian

29 grudnia 2018 12:46 (Marek Bilicki) Osoby: Lidia Świdrowicz: Dodanie osoby.
29 grudnia 2018 12:45 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: SAMODZIELNE STANOWISKA: Dodanie stanowiska: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO.
29 grudnia 2018 12:44 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: SAMODZIELNE STANOWISKA: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. kontroli.
29 grudnia 2018 12:43 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: SAMODZIELNE STANOWISKA: Usunięcie stanowiska: Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i kontaktami z młodzieżą.
29 grudnia 2018 12:43 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: SAMODZIELNE STANOWISKA: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody.
29 grudnia 2018 12:43 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: SAMODZIELNE STANOWISKA: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody.
29 grudnia 2018 12:43 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: SAMODZIELNE STANOWISKA: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. rolnictwa i melioracji.
29 grudnia 2018 12:43 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska: Aktualizacja danych jednostki: SAMODZIELNE STANOWISKA.
29 grudnia 2018 12:43 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: SAMODZIELNE STANOWISKA: Zmiana danych jednostki.
29 grudnia 2018 12:43 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska: Usunięcie jednostki: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO.
29 grudnia 2018 12:42 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska: Utworzenie jednostki: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO.
29 grudnia 2018 12:28 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. księgowości podatków i opłat lokalnych.
29 grudnia 2018 12:26 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. księgowości podatków i opłat lokalnych.
29 grudnia 2018 12:26 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. księgowości podatków i opłat lokalnych.
29 grudnia 2018 12:21 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. wymiaru podatków lokalnych.
29 grudnia 2018 12:20 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. kredytów i rozliczeń.
29 grudnia 2018 12:19 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s. płac.
29 grudnia 2018 12:19 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. dekretacji i VAT.
29 grudnia 2018 12:18 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. obsługi kasy.
29 grudnia 2018 12:17 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. księg. budżetowej.
29 grudnia 2018 12:17 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s. księgowości budżetowej (wydatki).
29 grudnia 2018 12:16 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Aktualizacja danych stanowiska: ZASTĘPCA SKARBNIKA, Stanowisko d.s. księg. budżetowej (dochody).
29 grudnia 2018 12:16 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Aktualizacja danych stanowiska: ZASTĘPCA SKARBNIKA, Stanowisko ds. księg. budżetowej (dochody).
29 grudnia 2018 12:15 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Usunięcie stanowiska: Skarbnik Gminy.
29 grudnia 2018 12:14 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY: Aktualizacja danych stanowiska: ZASTĘPCA SKARBNIKA, Stanowisko ds. księg. budżetowej.
29 grudnia 2018 12:14 (Jadwiga Stefańska) Kadencja 2018-2023: Interpelacja radnego P.Stefańskiego z dnia 5 grudnia 2018r. dot. drogi...: Dodanie załącznika [file0397.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2018 12:14 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. projektów Unii Europejskiej.
29 grudnia 2018 12:13 (Jadwiga Stefańska) Kadencja 2018-2023: Interpelacja radnego P.Stefańskiego z dnia 5 grudnia 2018r. dot. oświetlenia...: Dodanie załącznika [file0398.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2018 12:13 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. projektów Unii Europejskiej.
29 grudnia 2018 12:13 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. projektów Unii Europejskiej.
29 grudnia 2018 12:13 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. projektów Unii Europejskiej.
29 grudnia 2018 12:09 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. zamówień publicznych.
29 grudnia 2018 12:08 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami.
29 grudnia 2018 12:07 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i lokalowej.
29 grudnia 2018 12:07 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. projektów inwestycyjnych.
29 grudnia 2018 12:07 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s. budownictwa.
29 grudnia 2018 12:06 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. projektów ue i promocji gminy.
29 grudnia 2018 12:06 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Usunięcie stanowiska: Gospodarka przestrzenna i rozwój lokalny.
29 grudnia 2018 12:06 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Aktualizacja danych stanowiska: KIEROWNIK REFERATU.
29 grudnia 2018 12:05 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. ochrony środowiska i przyrody.
29 grudnia 2018 12:04 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ: Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s. gospodarki komunalnej i lokalowej.
29 grudnia 2018 12:04 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ: Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s. rolnictwa i melioracji.
29 grudnia 2018 12:00 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ: Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s ochrony środowiska i przyrody.
29 grudnia 2018 12:00 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ: Dodanie stanowiska: KIEROWNIK REFERATU, Stanowisko d.s. gospodarki przestrzennej.
29 grudnia 2018 11:57 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ORGANIZACYJNY, INFORMATYKI, KADR I BHP: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. obsługi organów gminy.
29 grudnia 2018 11:57 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ORGANIZACYJNY, INFORMATYKI, KADR I BHP: Usunięcie stanowiska: Sekretarz Gminy. Przew. Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.
29 grudnia 2018 11:57 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ORGANIZACYJNY, INFORMATYKI, KADR I BHP: Dodanie stanowiska: KIEROWNIK REFERATU.
29 grudnia 2018 11:56 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ORGANIZACYJNY, INFORMATYKI, KADR I BHP: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz p. poż..
29 grudnia 2018 11:55 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ORGANIZACYJNY, INFORMATYKI, KADR I BHP: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i p. poż..
29 grudnia 2018 11:55 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ORGANIZACYJNY, INFORMATYKI, KADR I BHP: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. kadr, szkoleń i bhp.
Ilość wyświetleń: 228174
Realizacja: IDcom.pl