Urząd Miejski w Gniewkowie

Rejestr zmian

07 września 2018 13:48 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018: Protokół Nr LIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 29 sierpnia...: Dodanie załącznika [lista_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 13:44 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018: Protokół Nr LIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 29 sierpnia...: Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20180907_132214.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 września 2018 13:38 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018: Protokół Nr LIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 29 sierpnia...: Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20180907_131747.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2018 14:37 (Agnieszka Piasecka) Przetargi: Przetarg nieograniczony: Przebudowa zdroju ulicznego na fontannę usytuowaną...: Dodanie załącznika [uniewaznienie_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 09:30 (Jadwiga Stefańska) Wybory samorządowe w 2018 r.: Warunki udziału obywateli UE w wyborach: Dodanie załącznika [warunki_udzialu_obywateli_ue_w_wyborach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 09:30 (Jadwiga Stefańska) Wybory samorządowe w 2018 r.: Warunki udziału obywateli UE w wyborach: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 09:28 (Jadwiga Stefańska) Wybory samorządowe w 2018 r.: Informacja PKW dot. uprawnień wyborców niepełnosprawnych : Dodanie załącznika [drukzgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 09:27 (Jadwiga Stefańska) Wybory samorządowe w 2018 r.: Informacja PKW dot. uprawnień wyborców niepełnosprawnych : Dodanie załącznika [drukzgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 09:27 (Jadwiga Stefańska) Wybory samorządowe w 2018 r.: Informacja PKW dot. uprawnień wyborców niepełnosprawnych : Dodanie załącznika [drukwniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 09:27 (Jadwiga Stefańska) Wybory samorządowe w 2018 r.: Informacja PKW dot. uprawnień wyborców niepełnosprawnych : Dodanie załącznika [uprawnienia_wyborcow_niepelnosparwnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 09:26 (Jadwiga Stefańska) Wybory samorządowe w 2018 r.: Informacja PKW dot. uprawnień wyborców niepełnosprawnych : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:48 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwała Nr LIX/295/2018 Rady MIejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_lix_295_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:48 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwała Nr LIX/295/2018 Rady MIejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:47 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwałą Nr LIX/294/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_lix_294_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:46 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwałą Nr LIX/294/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:45 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwała Nr LIX/293/2018 Rady Miejskiejw Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018r....: Dodanie załącznika [uchwala_nr_lix_293_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:45 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwała Nr LIX/293/2018 Rady Miejskiejw Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:43 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwała Nr LIX/292/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_lix_292_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:42 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwała Nr LIX/292/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:40 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwałą Nr LIX/291/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_lix_291_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:40 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwałą Nr LIX/291/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:37 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwałą Nr LIX/290/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_lix_290_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:35 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwałą Nr LIX/290/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:34 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwała Nr LIX/289/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_lix_289_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:33 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwała Nr LIX/289/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:31 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwała Nr LIX/288/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie załącznika [uchwala_nr_lix_288_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 08:30 (Marek Bilicki) Uchwały Rady: Uchwała Nr LIX/288/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 14:19 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 30 sierpnia 2018r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_120_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 14:19 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 30 sierpnia 2018r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 14:17 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 30 sierpnia 2018r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_119_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 14:17 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 30 sierpnia 2018r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 13:02 (Agnieszka Piasecka) Przetargi: Przetarg nieograniczony: Przebudowa zdroju ulicznego na fontannę usytuowaną...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 11:48 (Alicja Morawiec) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.08.2018r. dotyczący...: Dodanie załącznika [wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_z_dnia_20082018r_dotycz acy_finansow_gminy_wraz_z_odpowiedzia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 11:29 (Alicja Morawiec) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 07.08.2018r. dotyczący...: Dodanie załącznika [wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_z_dnia_07082018r_dotycz acy_badania_w_rozprawie_doktorskiej_wraz_z_odpowiedzia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 11:13 (Alicja Morawiec) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.08.2018r. dotyczący...: Dodanie załącznika [wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_z_dnia_13082018r_dotycz acy_prowadzonej_obslugi_bankowej_wraz_z_odpowiedzia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 10:38 (Alicja Morawiec) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.06.2018r. dotyczący...: Dodanie załącznika [wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_z_dnia_28062018r_dotycz acy_finansow_wraz_z_odpowiedzia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 10:18 (Alicja Morawiec) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23.04.2018r. dotyczący...: Dodanie załącznika [wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_z_dnia_23042018r_dotycz acy_spraw_sadowych_wraz_z_odpowiedzia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 09:58 (Alicja Morawiec) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26.06.2018r. dotyczący...: Dodanie załącznika [wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_z_dnia_26062018r_dotycz acy_placowek_przedszkolnych_wraz_z_odpowiedzia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 09:24 (Alicja Morawiec) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.07.2018r. dotyczący...: Dodanie załącznika [wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_z_dnia_30072018r_dotycz acy_zarzadzen_burmistrza_wraz_z_odpowiedzia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 09:19 (Alicja Morawiec) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.08.2018r. dotyczący...: Dodanie załącznika [wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_z_dnia_02082018r_dotycz acy_stawek_za_zajecie_pasa_drogowego_wraz_z_odpowiedzia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 września 2018 09:16 (Alicja Morawiec) Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.08.2018r. dotyczący...: Dodanie załącznika [wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_z_dnia_01082018r_dotycz acy_biologicznych_oczyszczalni_sciekow_wraz_z_odpowiedzia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 220251
Realizacja: IDcom.pl