Urząd Miejski w Gniewkowie

Rejestr zmian

23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. projektów unii europejskiej i promocji gminy.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. działalności gospodarczej i oświaty.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. obsługi organów gminy.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. rolnictwa i melioracji.
23 stycznia 2019 08:09 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
23 stycznia 2019 08:09 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego.
23 stycznia 2019 08:06 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Skarbnik Gminy.
22 stycznia 2019 17:01 (Jadwiga Stefańska) Plany pracy Komisji- kadencja 2018-2023: Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok: Dodanie załącznika [file0411.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 15:46 (Jadwiga Stefańska) Plany pracy Komisji- kadencja 2018-2023: Plan pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej...: Dodanie załącznika [ko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 15:44 (Jadwiga Stefańska) Plany pracy Komisji- kadencja 2018-2023: Plan pracy Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej...: Dodanie załącznika [plan_pracy__krg.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 15:43 (Jadwiga Stefańska) Plany pracy Komisji- kadencja 2018-2023: Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2019: Dodanie załącznika [kbif.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 15:43 (Jadwiga Stefańska) Plany pracy Komisji- kadencja 2018-2023: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 15:42 (Jadwiga Stefańska) Plany pracy Komisji- kadencja 2018-2023: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019: Dodanie załącznika [kr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 15:42 (Jadwiga Stefańska) Plany pracy Komisji- kadencja 2018-2023: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 15:10 (Jadwiga Stefańska) Aktualności: VI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 30 stycznia 2019r.: Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20190122_145022.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 15:09 (Jadwiga Stefańska) Aktualności: VI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 30 stycznia 2019r.: Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20190122_144612.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 14:52 (Jadwiga Stefańska) Aktualności: VI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 30 stycznia 2019r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 14:50 (Jadwiga Stefańska) Aktualności: VI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 30 stycznia 2019r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 12:24 (Marek Bilicki) Przeprowadzone kontrole: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P 18 004 Realizacja zadań publicznych: Dodanie załącznika [wystapienie_pokontrolne_p_18_004_realizacja_zadan_publicznych_13_12_2 018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 12:23 (Marek Bilicki) Przeprowadzone kontrole: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P 18 004 Realizacja zadań publicznych: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 12:23 (Marek Bilicki) Przeprowadzone kontrole: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dotyczy Rady Miejskiej w Gniewkowie: Dodanie załącznika [wystapienie_pokontrolne_dotyczy_rady_miejskiej_w_gniewkowie_5_10_2018 .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 12:22 (Marek Bilicki) Przeprowadzone kontrole: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dotyczy Rady Miejskiej w Gniewkowie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 12:22 (Marek Bilicki) Przeprowadzone kontrole: Raport z wizyty monitorującej Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska...: Dodanie załącznika [raport_z_wizyty_monitorujacej_zachowanie_i_racjonalne_uzytkowanie_sro dowiska_09_08_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 12:21 (Marek Bilicki) Przeprowadzone kontrole: Protokół kontroli Rewitalizacja Parku Miejskiego w Gniewkowie: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_rewitalizacja_parku_miejskiego_w_gniewkowie_17_05_2 018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 12:20 (Marek Bilicki) Przeprowadzone kontrole: Protokół kontroli Rewitalizacja Parku Miejskiego w Gniewkowie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 12:00 (Magdalena Kłosowska) Komunikaty: Obwieszczenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...: Dodanie załącznika [serwis@contextnetpl_20190122_112824.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2019 11:58 (Magdalena Kłosowska) Komunikaty: Obwieszczenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2019 10:51 (Marek Bilicki) Petycje: Petycja SDg.B.152.7.2018: Dodanie załącznika [odpowiedz_na_petycje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2019 11:06 (Marek Bilicki) Aktualności: OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa...: Dodanie załącznika [obwieszczenie_wp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2019 11:05 (Marek Bilicki) Aktualności: OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2019 14:01 (Jadwiga Stefańska) Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gniewkowie 2019: Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 16 stycznia 2019r. dotyczące...: Dodanie załącznika [gniewkowo_okreg_17032019.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 17:05 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023: Protokół Nr V/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 grudnia...: Dodanie załącznika [lista_podjetych_uchwal.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 17:04 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023: Protokół Nr V/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 grudnia...: Dodanie załącznika [zalaczniki_cz_v.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 16:24 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023: Protokół Nr V/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 grudnia...: Dodanie załącznika [zalaczniki_iv_cz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 16:21 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023: Protokół Nr V/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 grudnia...: Dodanie załącznika [zlaczniki_iii_cz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 16:18 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023: Protokół Nr V/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 grudnia...: Dodanie załącznika [zalaczniki_ii_cz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 16:16 (Jadwiga Stefańska) Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023: Protokół Nr V/2018 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 grudnia...: Dodanie załącznika [zaaczniki_i_cz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2019 13:41 (Jadwiga Stefańska) Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gniewkowie 2019: Zarządzenie Burmistrza Gniewkowa Nr 9/2019 z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie...: Usunięcie załącznika [zarzadzenie_zespol.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 236024
Realizacja: IDcom.pl