Urząd Miejski w Gniewkowie

Rejestr zmian

23 stycznia 2019 08:43 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s. kadr, szkoleń i bhp.
23 stycznia 2019 08:42 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko d.s. kadr, szkoleń i bhp.
23 stycznia 2019 08:42 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s. kadr, szkoleń i bhp.
23 stycznia 2019 08:42 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT ORGANIZACYJNY, INFORMATYKI, KADR I BHP: Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko d.s. kadr, szkoleń i bhp.
23 stycznia 2019 08:41 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko d.s. kultury i promocji gminy.
23 stycznia 2019 08:40 (Marek Bilicki) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
23 stycznia 2019 08:39 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: RADCA PRAWNY.
23 stycznia 2019 08:39 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO.
23 stycznia 2019 08:38 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: ZASTĘPCA SKARBNIKA, Stanowisko d.s. księg. budżetowej (dochody).
23 stycznia 2019 08:36 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: KIEROWNIK REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH, SPOŁECZNYCH, PROMOCJI ZDROWIA, OŚWIATY I SPORTU.
23 stycznia 2019 08:35 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
23 stycznia 2019 08:33 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ.
23 stycznia 2019 08:32 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: SKARBNIK GMINY.
23 stycznia 2019 08:31 (Marek Bilicki) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: BURMISTRZ GNIEWKOWA.
23 stycznia 2019 08:31 (Marek Bilicki) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: ZASTĘPCA BURMISTRZA GNIEWKOWA.
23 stycznia 2019 08:30 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO, INFORMATYKI, KADR I BHP.
23 stycznia 2019 08:29 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Sekretarz Gminy. Przew. Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.
23 stycznia 2019 08:12 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych.
23 stycznia 2019 08:12 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych.
23 stycznia 2019 08:12 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. obsługi klienta.
23 stycznia 2019 08:12 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz p. poż..
23 stycznia 2019 08:12 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. projektów unii europejskiej i promocji gminy.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. zamówień publicznych.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. obsługi kasy.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i lokalowej.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. dróg, Inspektor Ochrony Danych.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. płac.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i kontaktami z młodzieżą.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Kierowca, mechanik pojazdów strażackich.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Komendant Gminny OSP.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Konserwator Gminy Gniewkowo.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Radca prawny.
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz p. poż..
23 stycznia 2019 08:11 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. projektów unii europejskiej i promocji gminy.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. księgowości budżetowej.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. kadr oraz bhp .
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Informatyk.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds inwestycji i kredytów.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Pracownik ds. opłat za odpady komunalne.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. księgowości budżetowej.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. podatku VAT i dekretacji.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej.
23 stycznia 2019 08:10 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. obsługi klienta.
Ilość wyświetleń: 236026
Realizacja: IDcom.pl