Urząd Miejski w Gniewkowie

Rejestr zmian

20 sierpnia 2019 15:48 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Zarządzenie Burmistrza Gniewkowa Nr 128/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r....: Dodanie załącznika [file0702.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2019 15:41 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Dodanie załącznika [zgloszenie_indywidualne_ii.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2019 15:17 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Dodanie załącznika [1565596922_zalacznik_do_uchwaly_nr_792019_panstwowej_komisji_wyborcze j_z_dnia_5_sierpnia_2019_r_zmieniajacej_uchwale_w_sprawie_powolywania_ obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraj u.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2019 15:17 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Dodanie załącznika [1565020283_zalacznik_do_uchwaly_nr_792019_panstwowej_komisji_wyborcze j_z_dnia_5_sierpnia_2019_r_zmieniajacej_uchwale_w_sprawie_powolywania_ obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraj u.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2019 15:16 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Dodanie załącznika [1565020239_uchwala_nr_792019_panstwowej_komisji_wyborczej_z_dnia_5_si erpnia_2019_r_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_powolywania_obwodowych_kom isji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_d o_sejmu_rzeczypo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2019 10:35 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Usunięcie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_zgloszenie.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2019 10:35 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Usunięcie załącznika [zgloszenie_indywidualne_ii.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2019 10:34 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Usunięcie załącznika [zgloszenia_do_komisji.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 sierpnia 2019 14:09 (Monika Karczewska) Komunikaty: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa...: Dodanie załącznika [bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 sierpnia 2019 14:08 (Monika Karczewska) Komunikaty: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 sierpnia 2019 12:27 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 lipca...: Dodanie załącznika [rozporzadzenie_pelnomocnictwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 sierpnia 2019 12:23 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Dodanie załącznika [zgloszenie_indywidualne_ii.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 sierpnia 2019 12:02 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Dodanie załącznika [zgloszenia_do_komisji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 sierpnia 2019 12:02 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_zgloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 sierpnia 2019 12:01 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych...: Dodanie załącznika [uchwala_dot_zglaszania_kandydatow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 14:42 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach...: Dodanie załącznika [1565436221_informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosow aniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_sejmu_rze czypospolitej_polskiej_i_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_zarzadzon ych_na_dzien_13_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 14:39 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH...: Dodanie załącznika [1565436772_informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych_z_uprawnieniami_w yborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_sejmu_rzeczypospolitej_polskie j_i_do_senatu_rzeczypospolitej_polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdz iernika_2019_r_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 14:35 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Serwis informacyjny PKW dotyczący wyborów : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 12:44 (Marek Bilicki) Petycje: Petycja SDg.B.152.6.2019: Dodanie załącznika [petycja_sdg_b_152_6_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 12:44 (Marek Bilicki) Petycje: Petycja SDg.B.152.6.2019: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 09:05 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Ogłoszenie wyborów: Dodanie załącznika [d20191506.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 09:02 (Jadwiga Stefańska) Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019: Ogłoszenie wyborów: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 08:57 (Jadwiga Stefańska) Wybory ławników na kadencję 2020-2023: Powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników: Dodanie załącznika [74.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2019 13:11 (Mirosław Chwiałkowski) Przetargi: Przetarg nieograniczony: Dowożenie uczniów do placówek oświatowych na...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2019 12:46 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 12 sierpnia 2019r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_126_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2019 12:45 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 12 sierpnia 2019r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2019 12:33 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 7 sierpnia 2019r. w...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_118_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2019 12:33 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 7 sierpnia 2019r. w...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2019 09:37 (Marek Bilicki) Struktura urzędu: REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, SPOŁECZNYCH, PROMOCJI ZDROWIA, OŚWIATY I SPORTU: Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ppoż..
09 sierpnia 2019 09:36 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ppoż..
09 sierpnia 2019 09:36 (Marek Bilicki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ppoż..
09 sierpnia 2019 09:36 (Marek Bilicki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ppoż..
08 sierpnia 2019 14:00 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 8 sierpnia 2019 w sprawie...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_124_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2019 14:00 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 8 sierpnia 2019 w sprawie...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2019 09:53 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 8 sierpnia 2019r. w...: Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_123_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2019 09:53 (Marek Bilicki) Zarządzenia: Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 8 sierpnia 2019r. w...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 255648
Realizacja: IDcom.pl