Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Osoby

Urszula Szarpatowska

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe [pdf, 3.88 MB]
Treść oświadczenia majątkowego na koniec kadencji 2010-2014 [pdf, 6.16 MB]

Funkcje:

Rada
Członek Rady (Kadencja 2006 - 2010)
Rada
Przewodniczący Komisji Bużetu i Finansów (2010 - 2014)
Komisja Budżetu i Finansów
Przewodnicząca Komisji (2010 - 2014)
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolna i Ochrony Środowiska
Z-ca Przewodniczącego Komisji (1998 - 2002)
Komisja Statutowa
Członek Komisji (2010 - 2014)