Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Gniewkowie
http://gniewkowo.bipgmina.pl

Rada

Skład Kadencja 2018 - 2023

Tomasz Gremplewski

Radny -okręg nr 1

Członek Komisji Rewizyjnej oraz doraźnej Komisji Statutowej
Radny pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17:00-18:00 w Klubie MOZAIKA przy ul.700-lecia w Gniewkowie

Kamil Chrzanowski

Radny -okręg nr 2

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Radny pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17:00-18:00 w Klubie MOZAIKA przy ul.700-lecia w Gniewkowie

Aleksander Pułaczewski

Radny -okręg nr 3

Członek Komisji Oświaty,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz doraźnej Komisji Statutowej

Szymon Krzysztofiak

Radny -okręg nr 4

Przewodniczący Rady

Piotr Rychłowski

Radny -okręg nr 5

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska
Radny pełni dyżur w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie (sala nr 20)w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16:00-17:00.

Janusz Bożko

Radny -okręg nr 6

Przewodniczący Komisji Oświaty,Sportu,Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radny pełni dyżur w ostatni wtorek miesiąca w Łącznicy Kulturalnej przy ul.Dworcowej 5 w Gniewkowie w godzinach 18:00-19:00

Krzysztof Tomasik

Radny -okręg nr 7

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty,Sportu,Zdrowia Kultury i Opieki Społecznej
Radny pełni dyżur w ostatni wtorek miesiąca w Łącznicy Kulturalnej przy ul.Dworcowej 5 w Gniewkowie w godzinach 18:00-19:00

Genowefa Myśliwy

Radny -okręg nr 8

Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji

Przemysław Stefański

Radny -okręg nr 9

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz doraźnej Komisji Statutowej

Roman Kubicki

Radny -okręg nr 10

Julian Bajerowski

Radny -okręg nr 11

Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów

Kazimierz Orent

Radny -okręg nr 12

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Radny pełni dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Suchatówce w godzinach od 18:00 do 19:00.

Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz

Radny -okręg nr 13

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów oraz członek doraźnej Komisji Statutowej.
Radna pełni dyżur w każdy, pierwszy poniedziałek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Godziębie o godz. 18:00

Grzegorz Gołaś

Radny -okręg nr 14

Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej

Michał Otremba

Radny -okręg nr 15

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa,Gospodarki Komunalnej,Rolnej i Ochrony Środowiska oraz członek doraźnej Komisji Statutowej