Rada Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Plany, sprawozdania i protokoły

Plany pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej , sprawozdania z ich działalności zamieszczone sa w BIP w zakładce "Plan pracy i sprawozdania" .
Protokoły z posiedzeń Komisji zamieszczane sa natomiast w zakładce "Protokoły z posiedzeń"

Skład

Radny -okręg nr 1

Informacje

Radny -okręg nr 1 - Tomasz Gremplewski

Członek Komisji Rewizyjnej oraz doraźnej Komisji Statutowej
Radny pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17:00-18:00 w Klubie MOZAIKA przy ul.700-lecia w Gniewkowie

Radny -okręg nr 2

Informacje

Radny -okręg nr 2 - Kamil Chrzanowski

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Radny pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17:00-18:00 w Klubie MOZAIKA przy ul.700-lecia w Gniewkowie

Radny -okręg nr 3

Informacje

Radny -okręg nr 3 - Aleksander Pułaczewski

Członek Komisji Oświaty,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz doraźnej Komisji Statutowej

Radny -okręg nr 4

Informacje

Radny -okręg nr 4 - Szymon Krzysztofiak

Przewodniczący Rady

Radny -okręg nr 6

Informacje

Radny -okręg nr 6 - Janusz Bożko

Przewodniczący Komisji Oświaty,Sportu,Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radny pełni dyżur w ostatni wtorek miesiąca w Łącznicy Kulturalnej przy ul.Dworcowej 5 w Gniewkowie w godzinach 18:00-19:00

Radny -okręg nr 7

Informacje

Radny -okręg nr 7 - Krzysztof Tomasik

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty,Sportu,Zdrowia Kultury i Opieki Społecznej
Radny pełni dyżur w ostatni wtorek miesiąca w Łącznicy Kulturalnej przy ul.Dworcowej 5 w Gniewkowie w godzinach 18:00-19:00

Radny -okręg nr 9

Informacje

Radny -okręg nr 9 - Przemysław Stefański

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz doraźnej Komisji Statutowej

Radny -okręg nr 8

Informacje

Radny -okręg nr 8 - Genowefa Myśliwy

Przewodnicząca Komisji Skarg,Wniosków i Petycji

Radny -okręg nr 10

Radny -okręg nr 11

Informacje

Radny -okręg nr 11 - Julian Bajerowski

Wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Budżetu i Finansów

Radny -okręg nr 12

Informacje

Radny -okręg nr 12 - Kazimierz Orent

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Radny pełni dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Suchatówce w godzinach od 18:00 do 19:00.

Radny -okręg nr 13

Informacje

Radny -okręg nr 13 - Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów oraz członek doraźnej Komisji Statutowej.
Radna pełni dyżur w każdy, pierwszy poniedziałek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Godziębie o godz. 18:00

Radny -okręg nr 14

Informacje

Radny -okręg nr 14 - Grzegorz Gołaś

Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej

Radny -okręg nr 15

Informacje

Radny -okręg nr 15 - Michał Otremba

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa,Gospodarki Komunalnej,Rolnej i Ochrony Środowiska oraz członek doraźnej Komisji Statutowej

Radny-okręg nr 5

Informacje

Radny-okręg nr 5 - Piotr Rychłowski

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2011 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 472517
11 sierpnia 2020 14:35 (Jadwiga Stefańska) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny-okręg nr 5.
11 sierpnia 2020 14:35 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie stanowiska: radny Rady Miejskiej w Gniewkowie.
18 lipca 2019 14:06 (Jadwiga Stefańska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.