Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2010-2014

Wybierz rok

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2013r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2013r., którego przedmiotem było wykonanie budżetu Gminy za rok 2012 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście – zgodnie z załączoną listą obecności. Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Komisji – pan Aleksander Pułaczewski...