Postępowanie z odpadami

Wybierz rok

Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo

Na XLI Sesji w dniu 26 sierpnia 2009r. Rada Miejska uchwałą nr XLI/334/2009 zatwierdziła "Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo" . Treść uchwały oraz Regulaminu i załączników do niego zamieszczono w BIP w zakładkach : -"Środowisko naturalne"